„Mondd, te kit választanál?” Hangzik a kérdés, az István a király című örökérvényű rock – operában. Választások előtt vagyunk. Ebben a mesében több féle választás is van: uralkodót kell választani, aztán feleséget. Nehéz dönteni, nehéz kiválasztani a legjobbat. Talán útmutató lehet a mese egyik nagyon fontos mondata: „…mert míg a fül gyakran hazugságot hall, a szem mindig látja az igazságot!”

Csóka Judit – meseterapeuta

A bölcs leány

kirgiz mese

Élt egyszer a régmúlt időkben egy Száribaj nevű kán. Összehívta egyszer a népét, és azt mondta:

 • Immár negyven éve vagyok a kánotok. Az alatt az idő alatt sokat láttam, sokat hallottam. Eljött az időm, meg kell halnom, csakhogy nincs utódom, akire a kánságot hagynám. Válasszatok magatoknak új kánt.

Azt mondták az emberek Száribajnak:

 • Jelöld ki te magad, ki legyen a kánunk!
 • Nem – szólt Száribaj -, az élők hamarosan megfeledkeznek a holtak szaváról. Ha meghalok, meghalnak velem a szavaim is.

De az emberek újból kérték:

 • Tisztelünk téged és szavaidat is. Mondd meg nekünk, hogyan válasszunk magunknak új kánt, és mi megfogadjuk a tanácsodat.

Száribaj engedett a kérésnek:

 • Van egy hűséges barátom, a fehér sólyom. Ha meghalok, három napon át mozdulatlan marad a fehér sólyom, nem fog sem enni, sem inni. Negyednapjára menjetek csak hozzá, tartsátok jól étellel, itallal és bocsássátok szabadjára. De figyeljétek jól, merre fog körözni. Az legyen az új kán, akinek aztán a fejére száll.

Kis idő múltán Száribaj kán meghalt. Hűséges barátja, a fehér sólyom három napon át nem mozdult, nem evett, nem ivott. Negyednapjára aztán megetették, megitatták, és szabadjára engedték. Felszállt a fehér sólyom a magasba, körözött egyet az összegyűlt tömeg fölött, aztán egy fiatal pásztor, Bolotbek fejére szállt. A tömeg felmorajlott. egyesek azt kiabálták:

 • Bolotbek túl fiatal!
 • Csak nem választunk kánunknak egy közönséges pásztort! – mondták mások.

Ekkor a tömegből kiváltak az ősszakállú öregek:

 • Száribajnak megfogadtuk, hogy azt választjuk kánunkká, akinek a sólyom a fejére száll. A pásztor fejére szállt, legyen hát ő a kánunk!

Így lett az új kán Bolotbek.

Bölcs és igazságos uralkodóvá vált. Nem feledkezett meg a szegényekről, juttatott nekik jószágot és ruházatot a káni kamrákból.

Az emberek hamarosan észrevették, hogy valahányszor kilép Bolotbek a káni kamrából, mindig szomorúság ül az arcán. Meg is kérdezték, mi ennek az oka, s a fiatal kán így válaszolt:

 • A kamrában lóg az én régi, szakadt kabátom, s mindig eszembe juttatja, mennyi szegény ember van az országunkban. Ezért nehéz a szívem.

Ettől kezdve az alattvalói még jobban szerették kánjukat.

Sok éven át uralkodott már Bolotbek kán, de még nem választott magának feleséget.

Alattvalóit ez nagyon elszomorította. Egyszer meglátogatták őt a bölcsek, hogy rábeszéljék a nősülésre.

 • Emlékezz csak vissza Száribajra – mondták neki. – Utód nélkül halt meg. Azt akarod, hogy veled is ez történjen?

Sokáig beszéltek neki, végre ráállt:

 • – Nem bánom. Hívjátok össze az összes előkelő származású leányt egész kánságunkból. Három találós kérdést teszek fel nekik, s aki közülük azokat megfejti, azt feleségül veszem!

Összegyűlt Bolotbek palotájában az ország valamennyi előkelő származású hölgye. Bolotbek kán kiment hozzájuk és három találós kérdést adott fel nekik:

Milyen messzire van kelet nyugattól?

Milyen messzire van az ég a földtől?

Milyen messzire van az igazság a hazugságtól?

Három napot adott a talányok megfejtésére, és megparancsolta nekik, hogy minden reggel és minden este jöjjenek a palotába, és adjanak számot, hogyan haladnak a megfejtéssel.

Eltelt már két nap is, de még egyik lány sem fejtette meg a találós kérdéseket. Amikor harmadnap ismét a palotába indultak, megláttak egy Daanisman nevű szegény lányt, amint éppen rőzsét szedett.

 • Testvérkéim – szólította meg őket Daanisman -, már három napja a palotába jártok. Nem mondanátok meg nekem, miért?
 • Mi közöd hozzá? – vetetették neki oda az előkelő lányok. Te csak szedd a rőzsédet, mással ne törődj!

De akadt közöttük egy jószívű lány, az mindent elmondott neki, még a kán találós kérdéseit is megismételte. Erre Daanisman kérlelni kezdi őket, hogy vigyék őt magukkal a palotába. Először hallani sem akartak róla, kigúnyolták szegényes öltözetéért, de később mégiscsak engedtek a kérésének. megérkeznek a palotába és Bolotbek kán kérdi tőlük:

 • Nos, ki találta ki közületek a megfejtést?

Egyikük sem jelentkezett. Ekkor előlép Daanisman:

 • Én kitaláltam, kán. A kelet nincs nagyon messze a nyugattól, csak egy nap járásnyira. Keleten kezdi reggel a nap az útját, és estére nyugaton végzi. Az ég sincs nagyon messze a földtől. Ha felemeljük tekintetünket, látjuk az eget, ha lenézünk, a földet látjuk. De a harmadik kérdés, sem nehéz. Az igazság a hazugságtól csak négyujjnyi távolságra van. Ekkora a távolság a szemtől a fülig, mert míg a fül gyakran hazugságot hall, a szem mindig látja az igazságot!
 • Helyes! – kiáltott fel a kán. – Egyedül te tudtad megfejteni a rejtvényt, te vagy hát országunk legbölcsebb lánya, te leszel a feleségem!

És Bolotbek esküvőre hívta meg népét.

Így lett a szegény lány, a kán felesége. Egyetértésben, boldogságban éltek együtt, közben nem feledkeztek meg a szegényekről, becsülettel gondoskodtak róluk. Daanisman hasznos tanácsokkal segített a kánnak. Nem hiába hívták Daanismannak, ami bölcset jelent. A kán mindig nagy figyelemmel hallgatta meg feleségét, akinek viszont fogadalmat kellett tennie, hogy senki másnak tanácsot nem ad.

Történt egyszer, hogy egy ifjú dalia, vétséget követett el a kán ellen, amiért halál várt rá. Elment az ifjú a kán feleségéhez, hogy tanácsot kérjen tőle, miként szabadulhat a büntetés alól.

A kán felesége megsajnálta az ifjú daliát. Elhatározta, hogy megszegi fogadalmát, amit férjének adott, és az ifjút ellátta jó tanáccsal, hogyan beszéljen a kánnal.

 • De aztán jól vigyázz, el ne áruld, hogy a tanácsot án adtam! – mondta neki.

Csakhogy Bolotbek kán azonnal rájött, hogy az okos válaszokat, nem az ifjú találta ki.

 • Mondd meg, ki adott neked tanácsot!

A megrémült ifjú beismerte, hogy a kán feleségénél járt jó tanácsért.

Haragra lobbant a kán. Mondja a feleségének:

 • Nem tartottad be a szavadat, s ez azt jelenti, hogy hűtlen asszony vagy. Idáig jól éltünk együtt, de most el kell hagynod a palotámat és a városomat is, el kell tőlem távoznod! Megengedem, hogy ami a legkedvesebb számodra, azt magaddal vidd!
 • Ha így döntöttél, mit tehetek? – mondja Daanisman. – De teljesítsd kívánságomat, és utoljára vacsorázz meg velem!

Bolotbek beleegyezett.

A kánné finom eledellel, itallal vendégelte férjét. Az italtól hamarosan elaludt. Daanisman befogta a legjobb lovait, az alvó kánt a kocsiba tette, és elindult vele a városból.

Rövidesen egy másik kánságba értek. Bolotbek kán felébredt, körülnézett, és látja, hogy egy egészen idegen városban van, mellette Daanisman a felsége.

Ijedten kérdezi feleségétől:

 • Mit akarsz tenni velem?
 • Uram – felelte Daanisman. – Azt mondtad, hagyjam el a palotádat és városodat, de magammal hozhatom, ami számomra a legkedvesebb. Így is tettem. Elhagytam palotádat meg a várost, de téged magammal hoztalak, mert széles e világon te vagy számomra a legkedvesebb.

Bolotbek kán megértette, hogy igazságtalanul járt el, és szégyellte magát bölcs felesége előtt. Visszament hát vele palotájukba, és ott továbbra is olyan egyetértésben és boldogságban éltek, mint azelőtt.

 

Fordította: Ivanics István

 

Paraziták a Paradicsomban – teaser trailer

A sztori:A film egy abszurd helyzetből indul ki és végig ezt a kifordított világot jeleníti meg a maga nyersességével, humorával, intenzív érzelmi hatásaival.Betti és Ringó házaspárként élnek egy tengerparti ház legfelső emeletén. Ringót 4 éve elütötték és tolószékbe kényszerült. Betti mindenben a segítségére próbál lenni, amit férje hol hagy, hol nem. Ringó még mindig nem emésztette meg ami vele történt. Egyszercsak betoppan az életükbe Mulcser az utcaiharcos, aki elütötte Ringót. Felajánlja segítségét vezeklésül, bár ezt senki nem kéri tőle, sőt. Friderika, Betti húga komoly mentális problémával küzd, mindenkit tönkre akar tenni aki a környezetében megjelenik. Azt hazudja, hogy férje Partik veri őt, miközben ő magát sebesíti meg nap mint nap. Végül beköltözik ő is Betti és Ringó lakásába. Idővel megjelenik Patrik is, hogy hazavigye a feleségét. Öten egy lakásban. Eluralkodik a káosz. Összekuszálják egymás életét, de ez furcsa módon inkább megoldást ad a folytatásra.A rendező, Kasvinszki Attila szavai: Azért akarom megcsinálni ezt a filmet, mert egy konkrét társadalomkritika pár ember kapcsolatrendszerén keresztül. Ha az emberek önmagukban kutatnák a megoldásokat, nem ellenségeket és negatívumokat, hanem barátokat és a jót keresnék a világban, sok gond nem is létezhetne. Ha nem másokon töltenék ki haragjukat, frusztrációikat, hanem azok igazi okát keresnék, háborúk sem léteznének. A parazitizmus az emberi kapcsolatokban, ezáltal a politikában, országok, földrészek kapcsolatában is komoly problémák okozója.Ha ezt végiggondoljuk, megvilágosodik a lényeg. Szeresd embertársaidat, ne etesd magadban a haragot, etesd a szépet, a jót, a szerelmet. Fogadd el, hogy az élet nem arra van, hogy gyűlöljünk, hanem hogy imádjunk. Az ellenségeskedés, a másik ember legyilkolása nyereségvágyból, vagy hogy bizonygassam milyen kemény és erős vagyok, csak hazug ál macsó hozzáállás. A gyengék erőfitogtatása. A nyitottság, a szeretet az igazi erő, legyél férfi vagy nő.

Közzétette: Paraziták a Paradicsomban / Parasites in Paradise – 2018. február 17.