Az önfejlesztő irodalom számos szerzője tartja fontosnak az önismeretet, mint a teljes élet felé vezető út kiindulópontját. Mi, a Be+ szerzői is egyetértünk ezzel a tézissel. Ezért úgy gondoltuk, hogy kicsit mögé nézünk a fogalom tudományos hátterének.

Először is, egy magyar kutató (Pálffy Katalin) a következőképpen határozta meg ezt a fogalmat: az önismeret az egyén áttekintése saját személyisége összetevőiről, határairól és lehetőségeiről, betekintése saját viselkedésének a rúgóiba, hátterébe, motívumrendszerébe, képessége arra, hogy helyesen megítélje saját szerepét, hatását az emberi kapcsolatokban.

forrás: nofejleszto.hu

Óriási jelentőségű definíció ez. Rávilágít arra, hogy az önmagát valóban mélyen ismerő egyénnek kiváló rálátása van saját cselekedeteinek motiváló erőire, a „mit-mikor-miért tettem” típusú kérdésekre belülről fakadó válaszokat tud adni. Sőt, azokra a kérdésekre is jó eséllyel tudja a választ, hogy „mi-mikor-miért történt velem”. Ugyanis, a definícióból levonható az a következtetés, hogy az igazi önismerettel bíró ember felelősséget vállal tetteiért, az életében vele előforduló negatív és pozitív történésekért egyaránt. Ha az önismeret valós, akkor többé nincs értelme az életünket megrontó vagy éppen jobbá tevő dolgok okát a külvilágban keresni. Kizárólag magunkban. Az önmagát jól ismerő személy tudja, feltárja saját maga előtt döntéseinek legbelső, a saját személyiségből eredő gyökereit. Nem másokban vagy a külvilág által rákényszerített körülményekben keresi az életesemények magyarázatát. Más szóval, az igazi önismeret egyfajta felelősségvállalás. Felelősségvállalás önmagamért, az életemért, a tetteimért, a döntéseimért.

Szintén kulcsgondolat a fenti definícióban az, hogy a jó önismeret személyiségünk határairól is jó képet ad. Mi az a tevékenység, vagy emberi kapcsolati típus, amit már nem tudok bevállalni felelősséggel, amit lehetséges, hogy nem tudok megfelelő szinten menedzselni. Igen, az önismeret egyenlő az önelfogadással is. De manapság nagyon divatos szó az „elfogadás”. Mit jelent ez a szó valójában? Van egy állapot, egy helyzet, amin nem tudok változtatni, ezért megpróbálom az életemet úgy élni, hogy ezeket a határokat minden esetben igyekszem betartani, hiszen az adott területen hiányosságaim vannak.

Azonban az önfejlesztés nem erről szól. A Be+ oldal szellemisége arra bíztat Téged, hogy igen, fedezd fel saját határaidat. Tudd, hogy miben vagy jó, és az életed mely területein vannak hiányosságaid. Igen, ezt el kell fogadnod. Azonban az ”elfogadás” a mi felfogásunkban csak a kezdet. A kiindulópontja a jövőbeni sikereidnek, hiszen ahol feltárod a hiányosságaidat, ott tudsz a leghatékonyabban beavatkozni emberi kapcsolataidba, az életeseményeidbe. Ott van lehetőséged a leginkább a saját érdekeid szerint alakítani saját jövődet. Végső soron a boldogságodat.

A tudomány szerinti leghatékonyabb önismereti technikákról és az önismeret jól elkülöníthető szintjeiről későbbi írásainkban teszünk említést. Addig is érdemes Pálffy Katalin definícióját újra és újra áttanulmányozni.

forrás: psicologiaok.com